กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธินวัฒน์ ไทรสังขกมล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสมพงษ์ กิจเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายพุธชัย
ครูผู้ช่วย