คณะผู้บริหาร

นายชัยศักดิ์ ภูมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา