ประกาศ
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 130) 11 พ.ค. 64
การเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ (อ่าน 193) 29 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 397) 26 ส.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ. (อ่าน 398) 24 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำ (อ่าน 441) 20 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ส (อ่าน 396) 20 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถวชั้นเดียว (๔ หน่วย) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (อ่าน 83) 07 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 433) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 389) 22 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 489) 10 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 542) 22 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณสนั (อ่าน 805) 03 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการงบประมาณสนับ (อ่าน 723) 29 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหา (อ่าน 722) 21 ธ.ค. 60
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ (อ่าน 726) 08 ธ.ค. 60
การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดั (อ่าน 719) 08 ธ.ค. 60
(แก้ไข)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 726) 04 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 739) 27 พ.ย. 60