ประกาศ
ประกาศโงเรียนบ้านกองม่องทะ ฉบับที่ ๕ เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์COVID-19

 

                   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ณ เวลานี้ โรงเรียนจะดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site และกำหนดให้นักเรียนมาเรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดย.....
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2565,12:10   อ่าน 408 ครั้ง