ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำหแหน่งครูผู้สอน
............................................................

ตามประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งทางโรงเรียนบ้านกองม่องทะไ้ด้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และทำการเลือกสรรในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรสิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,09:33   อ่าน 512 ครั้ง