ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

                   ตามที่ โรงเรียน บ้านกองม่องทะ   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองม่องทะประกาศ ณ วันที่ ประกาศ ณ วันที่  24  พฤษภาคม  .. 2565  รับสมัครระหว่างวันที่ 24-29 และดำเนินการประเมิน (สัมภาษณ์) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกองม่องทะ  ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครุอัตราจ้าง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,08:52   อ่าน 172 ครั้ง