ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป
                        โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เพื่อให้มีครูอัตราจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน ในชั้นเรียน และด้านเอกสารทางราชการของโรงเรียน  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาครูอัตราจ้าง  ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         พ.ศ.2565  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ให้โรงเรียนบ้าน      กองม่องทะ ดังรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,11:31   อ่าน 190 ครั้ง