ผู้บริหาร

นายชัยศักดิ์ ภูมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2014
ปรับปรุง 13/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 318007
Page Views 406328
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย ชะแล ทองผาภูมิ
2 โรงเรียนอนุบาลดรุณารักษ์ ชะแล ทองผาภูมิ
3 โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ชะแล ทองผาภูมิ 0852914033
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ชะแล ทองผาภูมิ
5 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ชะแล ทองผาภูมิ
6 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ชะแล ทองผาภูมิ
7 โรงเรียนบ้านหินแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ
8 โรงเรียนอนุบาลขื่อนเขาแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ
9 โรงเรียนบ้านจันเดย์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
10 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
11 โรงเรียนวัดปรังกาสี ท่าขนุน ทองผาภูมิ
12 โรงเรียนบ้านอูล่อง ท่าขนุน ทองผาภูมิ
13 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ท่าขนุน ทองผาภูมิ
14 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ
15 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง ปิล๊อก ทองผาภูมิ
16 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
17 โรงเรียนบ้านนามกุย ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
18 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
19 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ
20 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ
21 โรงเรียนบ้านดินโส สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ
22 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ
23 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ
24 โรงเรียนวัดหินดาด หินดาด ทองผาภูมิ
25 โรงเรียนบ้านวังผาตาด หินดาด ทองผาภูมิ
26 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
27 โรงเรียนบ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
28 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
29 โรงเรียนคุรุสภา ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
30 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
31 โรงเรียนบ้านไร่ป้า ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
32 โรงเรียนบ้านประจําไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
33 โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ
34 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
35 โรงเรียนบ้านดงเสลา ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
36 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
37 โรงเรียนบ้านด่านแม่แฉลบ ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
38 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์
39 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
40 โรงเรียนบ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
41 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
42 โรงเรียนอนุบาลเขื่อนศรีนครินทร์ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์
43 โรงเรียนบ้านองสิต นาสวน ศรีสวัสดิ์
44 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
45 โรงเรียนบ้านนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์
46 โรงเรียนบ้านองหลุ นาสวน ศรีสวัสดิ์
47 โรงเรียนบ้านทุ่งนา หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
48 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์
49 โรงเรียนบ้านน้ำพุ เขาโจด ศรีสวัสดิ์
50 โรงเรียนบ้านสามหลัง เขาโจด ศรีสวัสดิ์
51 โรงเรียนบ้านน้ำมุด แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์
52 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ปรังเผล สังขละบุรี 034-683054
53 โรงเรียนบ้านยางขาว ปรังเผล สังขละบุรี
54 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ หนองลู สังขละบุรี
55 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา หนองลู สังขละบุรี
56 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม หนองลู สังขละบุรี
57 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) หนองลู สังขละบุรี
58 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย หนองลู สังขละบุรี
59 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย หนองลู สังขละบุรี
60 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา หนองลู สังขละบุรี
61 โรงเรียนบ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี
62 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา หนองลู สังขละบุรี 034688005
63 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ไล่โว่ สังขละบุรี 034546654
64 โรงเรียนบ้านหินตั้ง ไล่โว่ สังขละบุรี
65 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ท่าเสา ไทรโยค
66 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค ท่าเสา ไทรโยค
67 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง ท่าเสา ไทรโยค
68 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ท่าเสา ไทรโยค
69 โรงเรียนบ้านพุเตย ท่าเสา ไทรโยค
70 โรงเรียนบ้านพุองกะ ท่าเสา ไทรโยค
71 โรงเรียนบ้านช่องแคบ ท่าเสา ไทรโยค
72 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ท่าเสา ไทรโยค
73 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ท่าเสา ไทรโยค
74 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ บ้องตี้ ไทรโยค
75 โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง บ้องตี้ ไทรโยค
76 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
77 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค 034591120
78 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
79 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
80 โรงเรียนบ้านหนองขอน ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
81 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
82 โรงเรียนหลุงกัง ลุ่มสุ่ม ไทรโยค
83 โรงเรียนบ้านสารวัตร วังกระแจะ ไทรโยค
84 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด วังกระแจะ ไทรโยค
85 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ วังกระแจะ ไทรโยค
86 โรงเรียนบ้านเขาช้าง วังกระแจะ ไทรโยค
87 โรงเรียนบ้านเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค
88 โรงเรียนบ้านยางโทน ศรีมงคล ไทรโยค
89 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง ศรีมงคล ไทรโยค 034-531208
90 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ศรีมงคล ไทรโยค
91 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ศรีมงคล ไทรโยค
92 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน ศรีมงคล ไทรโยค
93 โรงเรียนบ้านหินดาด ศรีมงคล ไทรโยค
94 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ศรีมงคล ไทรโยค
95 โรงเรียนบ้านพุปลู สิงห์ ไทรโยค
96 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สิงห์ ไทรโยค
97 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สิงห์ ไทรโยค
98 โรงเรียนวัดปากกิเลน สิงห์ ไทรโยค
99 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ สิงห์ ไทรโยค
100 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ไทรโยค ไทรโยค
101 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ไทรโยค ไทรโยค 0821729484
102 โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ไทรโยค ไทรโยค
103 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ไทรโยค ไทรโยค
104 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ไทรโยค 034-686062
105 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ไทรโยค ไทรโยค
106 โรงเรียนบ้านแก่งจอ ไทรโยค ไทรโยค