ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 86) 13 ธ.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 99) 04 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป (อ่าน 118) 25 พ.ค. 65
ประกาศโงเรียนบ้านกองม่องทะ ฉบับที่ ๕ เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์COVID-19 (อ่าน 334) 12 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 137) 02 มี.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ (อ่าน 177) 25 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอัตราจ้างรายเดือน (อ่าน 309) 24 ก.พ. 65
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ให้โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ (อ่าน 762) 14 ก.พ. 65
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 476) 11 พ.ค. 64
การเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ (อ่าน 514) 29 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 634) 26 ส.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ. (อ่าน 619) 24 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำ (อ่าน 648) 20 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้ส (อ่าน 623) 20 ส.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถวชั้นเดียว (๔ หน่วย) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (อ่าน 100) 07 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 664) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 544) 22 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 633) 10 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 662) 22 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณสนั (อ่าน 943) 03 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการงบประมาณสนับ (อ่าน 841) 29 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างโครงการงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหา (อ่าน 824) 21 ธ.ค. 60
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ (อ่าน 831) 08 ธ.ค. 60
การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดั (อ่าน 829) 08 ธ.ค. 60
(แก้ไข)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 860) 04 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 829) 27 พ.ย. 60